REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1  Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki FIBRA TEXTILES S.C. i Klienta związane z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego www.fibratextiles.pl prowadzonego przez FIBRA TEXTILES S.C. w serwisie www.fibratextiles.pl.
1.2  Korzystanie przez Klienta ze Sklepu odbywa się na warunkach sformułowanych w niniejszym Regulaminie, zaś Regulamin stanowi szczegółowe warunki umów zawieranych przez Klienta ze Sklepem.


2. DEFINICJE

2.1 FIBRA TEXTILES S.C. – oznacza Natalię Pawlak-Kubera oraz Rafała Zając prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FIBRA TEXTILES S.C., z siedzibą przy ul. Nad Różanym Potokiem 24G, 61-680 Poznań, NIP 972-12-74-258 REGON:
367218401.  
2.2 Sklep - oznacza sklep internetowy prowadzony przez FIBRA TEXTILES S.C w ramach którego zawierane są umowy z Klientami za pośrednictwem serwisu internetowego www.fibratextiles.pl
2.3 Klient – oznacza osobę zawierającą umowę sprzedaży z FIBRA TEXTILES S.C w ramach działalności Sklepu.
2.4 Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.3. REJESTRACJA

3.1 W celu zawarcia umowy w ramach działalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta konta w Sklepie poprzedzonego przeprowadzeniem procedury rejestracji.
3.2.  Rejestracja odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu za pomocą  zamieszczonego w serwisie formularza rejestracji.
3.3.  Ochrona danych osobowych Klienta następuje na zasadach przewidzianych w pkt 9 Regulaminu. W formularzu należy zamieścić dane: imię nazwisko (nazwę) Klienta, adres, adres mailowy, telefon kontaktowy.
3.4  Klient ma w każdym momencie możliwość dezaktywacji konta w Sklepie.4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

4.1.     Klient dokonuje wyboru towarów do zamówienia poprzez zamieszczenie ich w koszyku za pomocą przeznaczonej do tego ikony.
4.2.     Dla złożenia zamówienia konieczne jest zaakceptowanie zawartości koszyka.
4.3.     Po zaakceptowaniu zawartości koszyka Klient wypełnia formularz zamówienia oraz dokonuje wyboru formy płatności.
4.4.  Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą zaakceptowania zawartości koszyka.
4.5.  Towar pozostaje przedmiotem własności FIBRA TEXTILES S.C. do chwili uiszczenia ceny. 


 

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1 Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w ciągu 24 h od wypełnienia formularza oraz dokonania płatności.   
5.2 FIBRA TEXTILES S.C. zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, jeżeli Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
5.3 Klient może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. FIBRA TEXTILES S.C. dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
5.4.  Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni od przyjęcia zamówienia do realizacji.
5.5.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do momentu zapłaty ceny.
5.6.    Informację o zamówieniu i etapie jego realizacji Klient na otrzymuje na  podany adres e-mail.  Informacja ta zawiera: wiadomość potwierdzającą zakup; po dokonaniu zapłaty ceny: wiadomość że wpłata została zaksięgowana.
5.7     Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon które wysyłanebędą wraz z zamówionym towarem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane w fakturze błędnie podane przez Klienta.
5.8.  Wysyłka towaru odbywa się za pośrednictwem kuriera DPD. Wysyłka towaru następuje w dzień roboczy od poniedziałku do piątku.6. PŁATNOŚĆ I CENY

6.1.   Ceny oferowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Koszty dostawy uwzględnione są w całkowitej wartości zamówienia.
6.2.    Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki zgodne z taryfą operatora uwzględnione w końcowym koszcie zamówienia podanym do wiadomości Klienta przy jego zatwierdzeniu.7. ZWROT TOWARU

7.1.Jeżeli kupujący dokonuje zakupu jako przedsiębiorca lub w imieniu przedsiębiorstwa, nie dotyczą go uprawnienia konsumenta określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz.827).


7.2.
Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepuwww.fibratextiles.pl, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. PROTOKÓŁ ZWROTU TOWARU (PDF)
7.3. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres FIBRA TEXTILES S.C.lub drogą elektroniczną przed upływem wskazanego powyżej terminu.
7.4. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a
Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, niepokrojonym i niepoddanym obróbce technicznej i chemicznej i odesłany wraz z dowodem zakupu.

7.5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Konsument wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.
7.6. Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez FIBRA TEXTILES S.C.  oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy i odesłania towaru.
7.7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
7.8.  Towar zakupiony w ofertach promocyjnych nie ulega zwrotom, możliwa jest jedynie wymiana na inny towar w naszym sklepie.

7.9.Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
7.10. Tkanina docinana z belki według preferencji klienta stanowi " rzecz służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb" w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W konsekwencji sprzedaży tego rodzaju produktu konsumentowi nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy.8. RĘKOJMIA I REKLAMACJA

8.1.     Klient realizuje uprawnienia za niezgodność towaru z umową zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego
8.2.     Zgłoszenia niezgodności towaru z umową następują pisemnie na adres FIBRA TEXTILES S.C. ul. Nad Różanym Potokiem 24G, 61-680 Poznań

8.3.Różnice w odcieniu tkanin, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem danych osobowych jest FIBRA TEXTILES S.C..
9.2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby marketingowe, referencyjne oraz realizacji zamówień przez FIBRA TEXTILES S.C. i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych - z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
9.3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, a także do poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.
9.4. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).10. KOMUNIKACJA

10.1 Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a FIBRA TEXTILES S.C., w zakresie w jakim dotyczy złożenia i realizacji zamówienia, jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL (SecureSocketLayer), szyfrowanego kluczem 128 bitowym.
10.2 W celu usprawnienia funkcjonalności Sklepu i usług świadczonych przez www.tressore.pl, jak również w celu monitorowania aktywności w Sklepie, stosuje się „COOKIES“, tj. Niewielkie pliki, które nie zawierają żadnych danych osobowych, zapisywane tymczasowo przez przeglądarkę stron WWW na urządzeniu Klienta. Zapisywanie plików COOKIES może być przez Użytkownika wyłączone, jeśli stosowana przeglądarka stron WWW na to pozwala.

11. OPISY PRODUKTÓW
11.1. Zdjęcia oraz opisy produktów ze strony internetowej oraz sklepu internetowego stanowią własność firmy
FIBRA TEXTILES S.C.

11.2.Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych oraz zdjęć pochodzących z tej bazy danych.
11.3.Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej kopiowanie zdjęć i opisów jest niezgodne z prawem.
11.4.Wszystkie zdjęcia i opisy są własnością firmy
FIBRA TEXTILES S.C.  i nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie. Kopiowanie opisów i zdjęć będzie egzekwowane zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2006, Nr.90, poz.631 z późn. zm. ) bez odrębnego ostrzeżenia.12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.  FIBRA TEXTILES S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
12.2.   Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do transakcji zawartych po zamieszczeniuzmian Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
12.3.  Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017 r.

 

Informacje znajdujące się na stronach Internetowych sklepu www.fibratextiles.plnie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
12.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego